5 Valkuilen voor ondernemers bij het starten van een webshop

Menno Bouma E-commerce Leave a Comment

Elke dag nemen letterlijk duizenden gewone, verstandige en normale mensen de sprong en beginnen ze hun eigen bedrijf. Terwijl ze zich in het diepe gooien, weten ze eigenlijk maar weinig van de valkuilen voor ondernemers. Als je je in de beginfase van jouw eigen bedrijf bevindt, moet ik je waarschuwen: vermijd deze fouten alsof je leven ervan afhangt. Laten we …

Klantloyaliteit verhogen en wederkerigheid bij klanten met je website

Menno Bouma Conversie Optimalisatie Leave a Comment

Wederkerigheid en klantloyaliteit verhogen bij klanten is een ideale manier om de klantretentie van je website en bedrijf te verbeteren. Klantretentie betekent hoe lang je een klant aan je bedrijf weet te binden. Door klanten langer te binden wordt de vertrouwensband beter en zal een klant meer producten bestellen. 

Shared hosting

Zoekmachine optimalisatie (SEO) tips voor webwinkels, webshops en e-commerce

Menno Bouma E-commerce, Webshop starten, Webshops, Zoekmachine Optimalisatie Leave a Comment

Zoekmachine optimalisatie (SEO) tips voor je e-commerce webwinkel / webshop. Je hebt een webshop laten bouwen of zelf eentje in elkaar geknutseld, maar nu begint pas het echte werk. Hoe krijg je bezoekers op je webshop die een product kopen. In dit artikel geef ik je 10 tips voor het zoekmachine optimaliseren van je webshop.

Zichtbaarheid van je bedrijf verbeteren met deze 3 tips [VIDEO]

Menno Bouma Adverteren, Content Marketing, Internet marketing Leave a Comment

De zichtbaarheid van je bedrijf verbeteren zorgt ervoor dat je meer bezoekers krijgt en dat je, bij een goede conversie, meer klanten krijgt. Er zijn natuurlijk veel methodes om beter zichtbaar te worden, ik wil er toelichten die betrekking hebben op mijn vakgebied.

100 tips voor meer impact en omzet met je bedrijf [VIDEO]

Menno Bouma E-commerce, Groei van je bedrijf, Internet marketing, Omzet / Winst verhogen, Persoonlijke ontwikkeling Leave a Comment

Ben jij een ondernemer met een mooi idee, wil je niets anders dan mensen helpen met jouw oplossing en wil je graag weten hoe je hiermee impact en omzet kan maken? In dit artikel heb ik 100 tips voor je hoe je dit kunt realiseren.

GDPR compliance

Navigating the regulatory landscape: Ensuring GDPR compliance and data integrity in the era of advanced web technologies

Menno Bouma Uncategorized Leave a Comment

In today’s digital age, where websites serve as the primary interface between businesses and consumers, ensuring compliance with data regulations is paramount. With the introduction of stringent laws like the General Data Protection Regulation (GDPR) and The Data Act, website owners face increased pressure to uphold data privacy and security standards. Furthermore, the proliferation of advanced web technologies such as …

Building a strong personal brand

Building a Strong Personal Brand for Your Business

Menno Bouma Personal branding, Uncategorized Leave a Comment

Building a Strong Personal Brand. A strong personal brand can help you to establish yourself as an expert in your field, increase your visibility and credibility, and build lasting relationships with your customers. Whether you’re an entrepreneur, small business owner, or solopreneur, building a strong personal brand is essential for success in today’s competitive business landscape. In this blog, we …

Defining Your Target Market

The Importance of Defining Your Target Market

Menno Bouma Online marketing Leave a Comment

As an entrepreneur, it is essential to understand the importance of defining your target market. A target market is a group of consumers who share common characteristics, such as age, gender, income, location, interests, and buying habits. By identifying and targeting these consumers, you can create a more effective marketing strategy, increase your sales, and achieve long-term success for your …

Create an Effective Marketing Plan

How to Create an Effective Marketing Plan

Menno Bouma Online marketing Leave a Comment

Creating an effective marketing plan is crucial for the success of any business. A marketing plan is a comprehensive guide that outlines your marketing strategy and the steps you need to take to achieve your marketing goals. A well-structured marketing plan will help you understand your target market, define your marketing goals, and develop a strategy to reach those goals. …

Using email marketing to drive sales

Using Email Marketing to Drive Sales

Menno Bouma E-mail Marketing Leave a Comment

Using Email Marketing to Drive Sales. Email marketing is a powerful tool that can help businesses drive sales and improve customer engagement. By sending targeted, personalized messages to your target audience, you can build relationships with your customers and increase their likelihood of making a purchase. In this blog, we will discuss the key elements of a successful email marketing …

Power of influencer marketing

The Power of Influencer Marketing

Menno Bouma Influencer marketing Leave a Comment

Influencer marketing is a powerful marketing strategy that leverages the influence of influential individuals to promote products and services to their followers. This type of marketing has become increasingly popular in recent years, as businesses look for new and innovative ways to reach their target audience. In this blog, we will discuss the power of influencer marketing and how it …

Measure success of marketing efforts

Measure the Success of Your Marketing Efforts

Menno Bouma Online marketing Leave a Comment

Measuring the success of your marketing efforts is critical to understanding the impact of your campaigns and making data-driven decisions about future marketing strategies. In this blog, we will explore the key metrics that businesses should use to measure the success of their marketing efforts and provide tips for getting the most out of your marketing metrics. Define Your Marketing …

Psychology of sales

The Psychology of Sales: Understanding Your Customers

Menno Bouma E-commerce Leave a Comment

The psychology of sales is the study of the mental and emotional factors that influence the buying behavior of customers. Understanding these factors can help businesses to create effective sales strategies and build strong relationships with their customers. In this blog, we will explore the key psychological principles that drive customer behavior and provide tips for using these principles to …

Improve customer service

The Importance of Customer Service in Business

Menno Bouma Customer service Leave a Comment

The Importance of Customer Service in Business. Customer service is an integral part of any business, and it plays a critical role in creating a positive customer experience, building customer loyalty, and driving growth for your business. In today’s competitive business landscape, customer service can often be the deciding factor in whether a customer decides to do business with you …

Buy wholesale e-commerce online store

Everything you Need to Know About How to Buy Wholesale

Menno Bouma E-commerce Leave a Comment

Buying wholesale products can be a smart and cost-effective way for individuals and businesses to obtain the products they need. Whether you are purchasing wholesale for personal use or for resale, there are several factors you need to consider before making your purchase. This article will explore everything you need to know about how to buy wholesale, including what it …